Books

Exodus uit de vuurtoren ~ Dina-Perla

Dina-Perla groeit op in de joodse orthodoxie en een verstikkende werkelijkheid, waarin niets is wat het lijkt. Als jong meisje vecht zij voor vrijheid en liefde, ontvlucht haar ouderlijk huis en besluit nooit meer terug te keren. Exodus uit de vuurtoren is een meeslepende onthulling en behandelt Dina-Perla’s bijzondere levenslessen uit die bewogen periode. Nooit eerder is een dergelijke entourage achter gesloten deuren, waaronder haar tijd op de orthodoxe school het Cheider, immers zo indringend en van binnenuit beschreven als nu.

Tien jaar na haar ontsnapping wordt Dina-Perla geconfronteerd met haar biologische kinderloosheid en gaat zij op onderzoek uit. Is het mogelijk om het geheel te ontrafelen? De autobiografie behandelt spiegelende getuigenissen, gefocust op de beleving van toen. Vanuit spiritueel oogpunt worden geëmancipeerde vrouwen geboren. Sterke vrouwen daarentegen, ontstaan door het leven.

Bestel nu

Levende sierlijkheid ~ Dina-Perla

Wie op toegankelijke wijze kennis wil maken met de basisbeginselen van de Kabbala en met de eigen wensen, is hier aan het juiste adres. Elk individu heeft immers een volmaakt beeld van de perfecte toestand, dat niet door wie of wat dan ook wordt opgelegd en als leidraad dient. Dit persoonlijke idee wordt de levenswegformulering genoemd. De mens wil geluk en welzijn handhaven en natuurlijk liever vergroten. Als doelmatige gids waarin de basisprincipes aan bod komen, ondersteunt Levende sierlijkheid op het levenspad, zonder dat er enige overbelasting optreedt.

Gebaseerd op de Kabbala is het filosofische systeem de epistempiriologie ontstaan. In de epistempiriologie wordt de innerlijke mens aangesproken die, onafhankelijk van het doen en laten van anderen, het beste uit het leven kan halen. De denominatie epistempiriologie bestaat ten slotte uit twee wetenschappelijke gebieden, namelijk epistemologie – van het Griekse woord episteme – kennis – en empiriologie – van het Griekse woord empiria. Beide zijn samengevlochten en theorie en praktijk zijn onscheidbaar.

Bestel nu

Living gracefulness ~ Dina-Perla

Anyone who wants to become acquainted with the basic principles of the Kabbalah and with their own wishes in an accessible manner has come to the right place. After all, every individual has the perfect picture of the perfect situation, which is not imposed by anyone or anything and which serves as a guide. This personal idea is called the life path formulation. People want to maintain happiness and well-being and of course prefer to increase both. As an effective guide in which the basic principles are explained, Living gracefulness supports the life path, without any overloading.

Based on the Kabbalah, the philosophical system of the epistempiriology has arisen. In the epistempiriology, the inner human who is independent of the doing of others, is addressed; the inner human who is able to get the best out of life. Lastly, the denomination epistempiriology consists of two scientific areas, namely epistemology – of the Greek word episteme – knowledge – and empiriology – of the Greek word empiria. Both are intertwined and theory and practice are inseparable.

Order now