The Integrity Talks

IDC Benelux Announces Top 10 IT Market Forecasts (Dutch)

The Integrity Talks

IDC Benelux maakt de top 10 voorspellingen voor de Nederlandse en Belgische IT-markt in 2013 bekend. De onderzoeksanalisten van IDC die in Amsterdam gevestigd zijn, hebben gezamenlijk de belangrijkste toekomstverwachtingen opgesteld, gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de lokale en internationale IT-markt. Er wordt ingezoomd op de veranderende rol van de CIO, de impact van cloud op traditionele dienstverlening, de veranderende kenmerken van de telecomindustrie en de volgende fase van sociale marketing en collaboratie.

IDC Benelux verwacht dat de aanhoudende economische onzekerheid in Nederland en België ertoe zal leiden dat organisaties ook dit jaar voorzichtig zullen zijn met de toewijzing van hun IT-uitgaven. Ondanks de negatieve voorspellingen van het Centraal Planbureau, verwacht IDC dat de totale IT-markt in 2013 zal blijven groeien.

Op basis van de huidige datasets en gesprekken met CIO’s en IT-(diensten) leveranciers voorspelt IDC dat de belangrijkste investeringen gedaan zullen worden in technologieën die het ‘derde platform’ ondersteunen. Met het derde platform bedoelt IDC de nieuwste generatie van IT-dienstverlening gebouwd op mobiliteit, cloud, sociale technologieën en big data. “Het eerste platform gebruikte mainframe en terminaltechnologie. Het tweede platform was gebaseerd op internet en cliënt/serverconnecties. We zijn nu aangekomen bij een derde generatie platform, waarbij nieuwe technologieën ervoor zorgen dat gebruikers onafhankelijk van hun apparaat en locatie kunnen werken. Privé en zakelijk gebruik en gedrag zijn meer met elkaar verenigd. Bedrijven zien in dat de data die ze opslaan nuttig zijn voor de bedrijfsvoering en daarnaast in grootte explodeert,” zegt Jeroen Wortel, Country Manager IDC Benelux. 

Top 10 voorspellingen voor de IT-markt in 2013

Gebaseerd op het onderzoeksrapport van IDC Benelux zijn de volgende top tien trends lokaal relevant voor het aankomende jaar (hieronder kort toegelicht):

  • IT-uitgaven zullen verminderen, maar gestimuleerd worden door de verdergaande ontwikkelingen in mobiliteit
  • Mobiliteit zal consumenten zelfstandiger maken dan ooit, maar de CIO’s zullen de gebruikers standaarden gaan opleggen
  • De telecommarkt wordt steeds verder gedreven door data; over het algemeen zal de omzet niet significant stijgen
  • Sociale marketing zal een paradigmaverschuiving bereiken
  • Sociale bedrijfscollaboratie zal de snelst groeiende softwaremarkt worden in 2013
  • Winkeleigenaren zullen de omnichannel retailstrategieën verder omarmen
  • Private cloud-adoptie zal de groei van de vraag naar publieke cloud-diensten bevorderen
  • Servervirtualisatie blijft een belangrijk investeringsgebied
  • De dienstverleningsindustrie blijft worstelen: een kwestie van overleven of overnemen
  • CIO’s zullen een kleinere rol spelen in de evaluatie van IT-investeringen

IT- uitgaven zullen verminderen, maar gestimuleerd worden door de verdergaande ontwikkelingen in mobiliteit

Ondanks de krimp van de Nederlandse en Belgische economie zullen de IT-uitgaven toenemen met 1,5%, resulterend in een totale IT-uitgave van € 31,6 miljard in Nederland. Naast het feit dat de IT-uitgaven groeien, is het interessant om te constateren dat het soort investeringen drastisch aan het veranderen is. De groeiende impact van tablets, smartphones en cloud-oplossingen op huidige producten en diensten is duidelijk zichtbaar en is dan ook de reden waarom de IT-markt in z’n geheel nog groeit.

Mobiliteit zal consumenten zelfstandiger maken dan ooit, maar de CIO’s zullen de gebruikers standaarden gaan opleggen

BYOD (breng je eigen toestel mee naar de werkomgeving) is een grote verandering in Nederland en België. Dit komt voornamelijk door de penetratie onder privé gebruikers. IDC verwacht daarom dat in 2013 marketingafdelingen gaan inzien dat sociale media meer is dan alleen zenden. Eindgebruikers krijgen immers steeds meer te zeggen over het IT-beleid. De kosten en complexiteit die dit met zich meebrengt, zal de CFO en CIO ertoe brengen standaarden op te leggen om de verandering enigszins in goede banen te leiden.

De telecommarkt wordt steeds verder gedreven door data; over het algemeen zal de omzet niet significant stijgen

De Nederlandse en Belgische telecommarkt zal qua omvang redelijk hetzelfde blijven, maar qua aangeboden en gevraagde diensten sterk veranderen. Het afnemen van bellen en toenemen van dataverkeer zal ook in 2013 doorzetten, evenals de toename van bellen over IP, Ethernet en breedband. Tevens zal de vraag naar video over IP zowel privé als zakelijk flink toenemen. Zo ziet IDC een stijging van ruim 17% in omzet bij leveranciers van bedrijfsapparatuur die nodig is om video over IP te faciliteren.

Sociale marketing zal een paradigmaverschuiving bereiken

Nederland is één van de meest volwassen sociale mediamarkten in vergelijking met andere Europese landen. Dit komt echter voornamelijk door privé gebruikers. IDC verwacht dan ook dat in 2013 marketingafdelingen gaan inzien dat sociale media meer is dan alleen zenden. Er zullen concrete acties ondernomen worden. Nieuwe technologieën en processen die voorbij gaan aan de geijkte marketingpaden, zullen ingezet worden om een beter beeld te krijgen van klantgedrag en het bewerken van de markt. Het traditionele adverteren zal voor bepaalde doelgroepen steeds meer gaan afnemen.

Sociale bedrijfscollaboratie zal de snelst groeiende softwaremarkt worden in 2013

Recent IDC-onderzoek laat zien dat bedrijven meer collaboratie-instrumenten gaan inzetten om de productiviteit te verhogen en kosten te verminderen. Deze softwaremarkt met producten zoals Salesforce Chatter, Microsoft Lync, IBM Connections en Cisco WebEx Social zal in 2013 toenemen met 34,4%.

Winkeleigenaren zullen de omnichannel retailstrategieën verder omarmen

De ‘showroom’-trend (kijken/testen in de winkel en vervolgens online kopen) zal ook dit jaar een grote uitdaging zijn voor retailers. Met de groeiende concurrentie in de retail-industrie verwacht IDC dat retail-organisaties in Nederland en België zich bewust zullen gaan wapenen met een compleet arsenaal aan communicatiekanalen. IDC meent dat de traditionele retailers meer gebruik gaan maken van sociale media, digitale wegwijzing en mobiele applicaties in 2013. IDC verwacht dat er voor IT-leveranciers in Nederland en België volop mogelijkheden zijn om retailers naar het volgende niveau in hun marketingcommunicatie te helpen.

Private cloud-adoptie zal de groei van de vraag naar publieke cloud-diensten bevorderen

IDC voorspelt dat grote organisaties in 2013 meer public cloud-diensten zullen implementeren en private cloud zullen overslaan. Het toenemende vertrouwen in en de acceptatie van private cloud-oplossingen onder Nederlandse en Belgische organisaties zal de adoptie van public cloud-diensten versnellen.

Servervirtualisatie blijft een belangrijk investeringsgebied

Uit recent IDC-onderzoek is gebleken dat organisaties in Nederland nog steeds op zoek zijn naar manieren om hun bestaande infrastructuur omgevingen te verbeteren (top 3 prioriteit). IDC voorspelt dat servervirtualisatie in 2013 doorgaans een snel groeiende softwaremarkt zal blijven, met een groei van 13,4%.

De dienstverleningsindustrie blijft worstelen: een kwestie van overleven of overnemen

De Nederlandse en Belgische services-markt (consulting, outsourcing en support), gekenmerkt door vele zelfstandigen en een groot aantal aanbieders, zal ook in 2013 geen significante groei tonen. De markt is op zoek naar een structureel antwoord op het ‘derde platform’, ontwikkelingen met andere wensen van gebruikers, alternatieve businessmodellen en een veranderende wijze van het in rekening brengen van kosten. Directies van bedrijven zoals Atos, Capgemini, KPN en Ordina zullen alle zeilen moeten bijzetten om te kunnen overleven door bijvoorbeeld slim te partneren en hun portfolio van diensten te veranderen.

CIO’s zullen een kleinere rol spelen in de evaluatie van IT-investeringen

Uit de gesprekken met CIO’s blijkt dat bedrijfsleiders zich steeds meer gaan profileren bij het maken van IT-besluiten. De rol van de CIO is aan het veranderen van IT-diensteninkoop en levering naar het faciliteren van flexibiliteit en het aanboren van nieuwe markten middels nieuwe IT-mogelijkheden. Ook de rol van IT an sich is aan verandering onderhevig en zal zich steeds strategischer moeten bewijzen. IT zal gelinkt moeten zijn aan de algehele bedrijfsstrategie.

Over de verwachtingen van het aankomend jaar zegt Wortel het volgende: “2013 zal een jaar zijn waarin het voor een aantal IT-leveranciers en dienstverleners erop of eronder is. Veel IT-leveranciers moeten nog een duidelijk antwoord geven op hoe ze gaan reageren op de nieuwste technologieën en businessmodellen. Dat terwijl de economische crisis gedurende 2013 zal aanhouden en de manier waarop ondernemen, in de breedste zin van het woord, aan verandering onderhevig is, dit jaar ter discussie zal blijven staan. Managementteams van IT-bedrijven moeten aan de juiste knoppen draaien om een succesvolle uitvoering van diensten te kunnen waarborgen en om tevens aan de hoge verwachtingen van de klant rondom kostentransparantie, elasticiteit en flexibiliteit te kunnen voldoen.”

Over IDC Benelux

IDC is een wereldwijde leverancier van marktinformatie, adviesdiensten en evenementen voor de IT, telecommunicatie en consumententechnologie. IDC helpt IT-professionals, bedrijfsleiders en investeerders hun investeringen en bedrijfsstrategieën te rationaliseren op basis van objectieve waarnemingen uit de markt. Met meer dan 1000 onderzoeksanalisten in meer dan 110 landen biedt IDC wereldwijde, regionale en lokale expertise rondom de ontwikkelingen en kansen op de IT-markt. IDC Benelux is gevestigd te Amsterdam en bestaat sinds 1985. Het onderscheidt zich met een sterk team van analisten en consultants die zich richten op de lokale Benelux-markt en aanvulling geven op de internationale expertise van IDC. Meer via http://idc.com.