The Integrity Talks

In love, engaged, married, divorced (Dutch)

The Integrity Talks

Family honor and law in starting and ending relationships

Op 8 september vindt bij Avans Hogeschool de presentatie plaats van het boek ‘Verliefd, Verloofd, Getrouwd, Gescheiden: Familie-eer en het recht bij het starten en verbreken van relaties’. De presentatie wordt gegeven aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch.

Het boek is tot stand gekomen in opdracht van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG) van de Nationale Politie. Het is geschreven door het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties van Avans Hogeschool in samenwerking met de bijzondere leerstoel Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. 

Inzicht bieden 

De auteurs Janine Janssen en Erik Nicolai willen met het boek (aanstaande) professionals in de veiligheidszorg inzicht bieden in welke aspecten van mensenrechten, het familie- en het strafrecht die bij eerproblematiek een belangrijke rol spelen.

Symposium 

Aan de boekpresentatie gaat een symposium vooraf. Tijdens het symposium buigt elke spreker zich vanuit een ander perspectief over de vraag waarom het voor niet-juridisch geschoolde professionals in de veiligheidszorg belangrijk is om kennis te hebben van het recht.

Programma 

13:00 – 13:30: Inloop met koffie en thee
Start symposium
13:30 – 13.45: Opening door Janine Janssen en Erik Nicolai 
13:45 – 14:15: Dina-Perla Portnaar 
Ervaringsdeskundige, schrijver van ‘Exodus uit de vuurtoren’, eigenaar van The Integrity Talks. 
14:15 – 14:45: Drs. Esmé Wiegman
Directeur van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang.
14:45 – 15:15: Pauze
15:15 – 15:45: Prof. mr. Wilma Dreissen
Hoogleraar Strafrecht bij de Open Universiteit.
15:45 – 16:15: Mr. dr. Veronica Smits
Kinderrechter bij Rechtbank Oost-Brabant.
16:15 – 16.30: Aanbieding van het boek 
Door Commissaris van Politie Willem Timmer, Hoofd LEC EGG aan Margo van der Put, directeur Academie Welzijn en Gezondheid ’s-Hertogenbosch, Bartje de Wit, adjunct-directeur Academie Welzijn en Gezondheid ’s-Hertogenbosch en Joris Fiers, directeur Juridische Hogeschool Avans & Fontys.
16:30 – 18.00: Borrel

Aanmelden 

Je kunt je nu aanmelden voor het symposium en de boekpresentatie. Er zijn geen kosten aan verbonden. Na afloop van het symposium wordt aan alle aanwezigen het boek aangeboden door het LEC EGG.