Breaking free from closed-up communities (Dutch)

In deze video exclusief voor Nieuw Wij spreek ik over mijn eigen ervaringen met uit gesloten gemeenschappen stappen en het boek Exodus uit de vuurtoren – dat schreef ik pas nadat de hele cirkel rond was, ik volledig vergeven had en geheeld was. Dat is wat anders dan nog in de situatie zitten. Ter plekke trauma analyseren, heeft geen enkele zin. Dat is een geleidelijk proces.

In de video spreek ik over:

– De vier fases van vrijdenken:

De fase van de ontworsteling uit de gesloten gemeenschap;

De fase van de reactie op fase één;

De fase van het authentieke zelf;

De fase van normalisatie en status quo.

Zelf zit ik in fase drie.

– Waarom het uit den boze is om te beweren dat dit soort geschiedenissen alleen in bepaalde buurten voorkomt en in bepaalde milieus. Exact dezelfde mechanismen zijn van kracht in andere gemeenschappen en omgevingen. Ik woonde in een gegoede buurt naast Museumplein, maar had alles behalve een leven vol privilege. Ik groeide op in een orthodox Joodse gemeenschap die zaken onder het tapijt schoof en niet naar behoren gehandeld heeft (mij uit huis plaatsen).

– Voorbeelden van keuzes binnen de diverse fases nadat iemand uit een gesloten gemeenschap is gestapt.