Show that there is an alternative (Dutch)

Sinds 2012 begeef ik me in filosofie, psychologie en spiritualiteit. Thema’s zijn bijvoorbeeld het zelfhelend vermogen van de mens, ontwaken uit trauma en rouw, zelfcompassie en de empathische samenleving. Eén van de werken waar ik erg over te spreken ben, is het psychologisch-spiritueel systeem A course in miraclesEen cursus in wonderen. Een fijn werk waarmee thema’s uit het leven integer bekeken kunnen worden.

Een praktisch toepasbare methode in de vorm van een stappenplan of een reeks oefeningen is het niet, eerder kwalitatieve kennismodules die in wat voor situatie of domein dan ook, mind building kunnen ondersteunen. Oftewel, een proces waarbij gedachtes, attitudes en handelingen kunnen verschuiven van angst naar liefde en van de beperkte menselijke 3D-ervaring naar spirit.

Een paar algemene principes:

Te vaak denken we dat zaken door ons op gang moeten worden gebracht, in plaats van dat ze ontstaan wanneer we daar de ruimte voor bieden. Krachtiger dan zelf torenhoge ambities hebben, is het universum laten leiden. Manifestatie als concept is dan ook niet het hoogst haalbare. Er zit veel kracht in, want gedachtes creëren altijd wel iets, maar makkelijker is het om onszelf dienstbaar op te stellen voor waar we nodig zijn.

Een idee is een startpunt, maar de uitkomsten loslaten en steeds weer flexibel kunnen zijn, is waar het om gaat. Transmissies komen namelijk van moment op moment. Zo is er een groot verschil tussen een baan en een roeping. Volledige toewijding betekent dat we blijven doorgaan en dienstbaar blijven, wat er dan ook op ons pad komt. Dat is bovendien de echte definitie van succes.

We worden al jaren gebombardeerd met purpose als definitie van succes, met ons hart volgen en onze passie ontdekken. In A course in miracles wordt er gesproken over het onderscheid tussen grandeur en grandiosity. Wat we koste wat het kost willen en onder purpose verstaan (grandiosity), kan slechts een fractie zijn van wat we daadwerkelijk kunnen bereiken (grandeur). Het gaat meer om een manier van leven, waarbij we zelf de purpose zijn. Een manier van leven waarin liefdevol denken en handelen centraal staan. Waarin we zelf het innerlijke werk doen en een stem gebruiken om dit te doen. Overigens, een stem zijn in de wereld, betekent spreken voor anderen die dat niet kunnen.

Wat geen liefde is, is een hallucinatie en illusie, ook wel een call for love – een roep om liefde – en geen afspiegeling van ons echte Zelf. Daarentegen betekent een spiritueel leven leiden niet dat we wegkijken van alle donkere gebeurtenissen in de wereld. Wel krijgen de negatieve zaken minder macht en kracht. Dit begint met de gedachten. De oefeningen in het werkboek van A course in miracles helpen om verankerd te raken door ons denken. Dat kan op ieder gewenst moment. Voor verzoening geldt hetzelfde. Het is als een soort resetknop, waarmee zaken in de tijd ongedaan kunnen worden.

Voor ieder probleem bestaat er een oplossing op het moment dat het probleem zich voordoet. De oplossingen komen voort uit ons innerlijk werk. Vaak begint zo’n proces door naar binnen te keren en stil te zijn, dus door een non-reactieve houding aan te nemen. Meditaties kunnen hierbij helpen. Vervolgens door de bereidheid om iets op een andere manier te kunnen zien en ernaar te handelen. Makkelijk is het niet; vandaar de term mind building.

We hebben de vrije wil om te denken wat we willen denken, maar onze gedachtes hebben een effect. Zo is hel een staat van angst en depressie. Een correctie betekent dat het effect teniet wordt gedaan in het hier en nu. In dat kader staat er in A course in miracles een prachtige passage: “There is nothing my holiness cannot do”. Innerlijke rust is een signaal dat de beste gedachtes gekozen worden, om de beste versie van onszelf tot uitdrukking te laten komen.

Luisteren en mediteren, betekent onthaasten (ook wel slow living) en naar de kleine, zachte stem in onszelf te keren. Zo blijven we zoveel mogelijk weg van al dat sociale permissie om schuld in anderen te blijven zien en daarmee ontkoppeld van onszelf te blijven. En bevatten dat we één zijn als mensheid – we zijn letterlijk elkaar – biedt verlichting. Hiernaar leven, voelt als een verschuiving van het brein naar het hart. Vaak ontstaat dit tijdens grote levenstransities, wanneer we geconfronteerd worden met dat we verandering nodig hebben.

Het belangrijkste wanneer we door levenstransities gaan, is dat we in alle rust en veiligheid alle mogelijke gevoelens mogen voelen. Vaak gaat het niet om de laatste aanleiding of gebeurtenis, maar om al die zaken die erachter schuilen en tot dan toe moeilijk zijn om onder ogen te komen. Maar er is veel wijsheid uit lijden mogelijk, oftewel een groeiproces vol weerbaarheid en transformatie. Immers: this too shall pass. We beschikken over een psychologisch immuunsysteem om levenstransities aan te gaan. We kunnen best wel wat hebben en ervan herstellen, zeker in het kader van relaties die komen en gaan.

Relaties zijn namelijk van de geest. Als er geen groei meer mogelijk is door fysiek samen te blijven, of het juiste en liefdevolle antwoord ‘nee’ is – denk aan relaties met hardnekkige patronen en grensoverschrijdend gedrag, dan blijft de band op spiritueel niveau bestaan, maar niet in de menselijke 3D-ervaring. Mensen loslaten? Bless and release.

Iedereen die we tegenkomen, moet er zijn en vervult een functie om aan onszelf te werken en een opdracht te vervullen. People come to your life for a reason, a season or a lifetime. Daarbij hoeven we niet op zoek te gaan naar liefde, maar we kunnen de barrières opheffen zodat liefde ons leven binnendringt, in welke vorm dan ook.

A course in miracles is niet verbonden aan zware historie of theologische werken. Dat vind ik er zo gaaf aan. Het is niet dogmatisch; meer een nice to know. Zo van: zo kan het ook. Het laat zien dat er een alternatief is om de diverse thema’s in een mensenleven door te spitten. Er zit een haast vrouwelijke kracht en dagelijkse toepasbaarheid in wat ik niet met andere werken heb kunnen ervaren. Een soort volledige acceptatie van het grotere geheel. En als er één werk is met vergeving als centrale thema, dan is het A course in miracles wel.