Toekomst van storytelling (Dutch)

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) doet onderzoek naar de toekomst van storytelling. Ze hebben mij gevraagd om mijn visie te delen. Ik spreek over integriteit, humaniteit, het vak storytelling – kunst versus corporate en het bureauleven – en het effect van digitalisering op storytelling.

In de audio sample van ongeveer tien minuten krijg je enkele punten te horen uit dit dieptegesprek, zonder de eindconclusies te delen. Oftewel, een tipje van de sluier. De uitkomsten van dit onderzoek zullen publiekelijk gedeeld worden. Meer later.